Historiek

Muzass vzw werd opgericht door een aantal mensen met een passie voor muziek die persoonlijk bij autisme betrokken waren, hetzij als ouder van een kind met autisme, hetzij omdat ze zelf autisme hebben. Omdat we vanuit onze persoonlijke ervaring ondervonden dat het voor mensen met een beperking vaak niet eenvoudig is om aansluiting te vinden bij de maatschappij en de arbeidsmarkt, besloten we een inclusief project op te richten waarin de verbindende kracht van muziek gebruikt wordt om bruggen te bouwen tussen mensen met en zonder beperking, en waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.

Op 3 maart 2017 richtten we onze vzw op, en in september 2017 gingen we echt van start met ons muziekatelier te Kontich. Van Pegode vzw kregen we lokalen ter beschikking die we gratis mochten gebruiken.

In 2018 kregen we de kans om het Jeugdatelier van Schiplaken over te nemen. Onze voorzitster Annelies gaf hier al jaren les, en verschillende van onze bestuurders volgden hier ook les, zodat we al meteen een band hadden met dit muziekatelier.