Onze missie

Via onze werking
en de verbindende kracht van muziek
willen we werken aan
een mooie en inclusieve samenleving
waar iedereen erbij hoort